Правила за ползване

 

Правила

 

 

Правила за пазаруване и публикуване на обяви в сайта WWW.GUN-BG.COM

Уважаеми потребители, по-долу са посочени основните насоки и правила при регистрация, пазаруване и публикуване на обяви на нашата страница. Моля прочетете пълното съдържание внимателно, преди да изпращате запитване до нас.

Условия за ползване на уеб сайта WWW.GUN-BG.COM

Моля, внимателно се запознайте с условията за ползване!

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1.1. Потребителите на уеб порталът имат право да се възползват свободно от ресурсите на WWW.GUN-BG.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

1.2. Потребителите на WWW.GUN-BG.COM нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение от същия.

 

II. Политика на поверителност

 

2.1. Интернет магазина WWW.GUN-BG.COM се задължава да пази строго вашите лични данни за контакт или личната ви информация и гарантира , че същата няма да постъпи при трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не се изисква от закона, органите на МВР или специализираните власти , с изрични правомощия за това както и с необходимата надлежно подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

2.2. WWW.GUN-BG.COM не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на съобщения свързани с ваша поръчка или запитване.

 

III. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

 

3.1. Собственик на домейн името WWW.GUN-BG.COM e Петя Благоева Петрова  гр. София - 1000 Славейков 8 за контакти Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

3.2. Собствениците на домейнa имат право да променят цените по свое усмотрение и в свое лично решение по всяко време без да дължат предварително уведомление на потребителите си.

3.3. Подателя на запитването е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.

3.4. При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми платени от него.

 

IV. Цени на стоки и услуги в сайта

 

4.1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език.

4.2. Цената на стоките е изписана с включени всички налози,мита,акцизи,допълнителни данъци и т.н. на страниците за представяне на съответния продукт.

4.3. Таксата за доставка не е включена в цената на стоките.

4.4. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока посочен в ЗЗП чл.55 всички плащания се приемат като задатък.

4.5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

V. Отказ от съответен продукт

В зависимост от вида на закупения нов продукт, гаранционният срок може да бъде от един месец до тридесет години.

5. Оптични прицели и устройства с оптика и електроника.

 

5.1. Гаранционният срок за Gun-BG, оптично устройство, закупено от 1 / една / година до 2 / две / години за електрониката .

5.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, тя съдържа номера на документа на продажбата, печат и подпис на продавача и подписа на купувача.

5.3.Поради спецификата на установяването на правилният технически режим на работа на всеки оптически уред : Рекламация/връщане на оптически уред става единствено и лично в присъствието на купувача и продавача след извършването на полеви реален тест със стрелба със оръжието на клиента за което е закупена оптиката . Стрелбата се извършва от майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие с рег. номер 258-007 от GUN-BG като разходите по стрелбата като патрони и стрелбище са за сметка на GUN-BG . Стрелбата се извършва на стрелбищен комплекс Диана-Л находящ се във село Лозен . Купувача се задължава да осигури оръжието в технически изряден вид във предварително уговорения ден и час . Въз основа на проведената тест стрелба се констатира със протокол реалното техническо състояние на оптическия уред . Въз основа на този протокол се оценява оптическия уред .

5.4. Когато използвате гаранцията, собственикът, в допълнение към гаранционната карта, трябва да предостави заверено разрешение за носене и употреба на  оръжие от органите на МВР , документ за закупения уред .

5.5. Гаранцията/рекламация/връщане на продукта - не важи за:

Оптичеки уреди монтирани на оръжието от не - специалист оръжеен майстор по ремонта на огнестрелно оръжие .

- повредени, надраскани, подрязани , подбити или изкривени по време на монтажа и употребата.

- Липсващи части и механизми, свързани с работата на уреда.

- Козметични повреди от външната страна, както и нормално износване на механични компоненти, подложени на нормално / предписано / оперативно износване.

Втора ръка ръка

5.6. В случай на ремонт:

- ремонтът се извършва от сервиз - оторизиран от GUN-BG

- сервизът извършва обем от действия,  довеждащи уреда до степен на техническа годност и изправност

- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза

- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при повреди на оптическия уред , получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси

- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оптическия уред

- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оптическия уред .

- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оптическия уред.

- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока

- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица

- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него

- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

5.8. Максималният срок за ремонт е до 3 месеца  , при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

5.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оптическия уред .

 

6.1. Потребителят има право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 24 часа  считано от датата и часа на която  потребителя е получил поръчката в случай, че не е нарушавана целостта на опаковката им и са запазени във вида, в който сте ги получили.Конкретно продукта не е с разпечатана фабрична опаковка . Не е отварян за преглед във куриерска фирма за преглед . Всичко останало се зачита за употреба на продукта и се счита за използван по който вече текът гаранционни условия на производителя по спецификация .

6.2. Срокът в който отказаните продукти трябва да бъдат върнати е 10 работни дни, считано от датата на която потребителя е получил поръчката.

6.3. При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадена такава.

6.4. Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на потребителя.

6.5. При възтановяване на сума, заплатена за отказана поръчка, такста за доставката на продукта се приспада от общата сума, която ще бъде възтановена на потребителя.

6.6. В случай, че поръчката, която се отказва е  била използвана, стойността на използваните детаили ще бъде приспадната от общата сума, която ще бъде възстановена на потребителя.

6.7. Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възтановена на потребителя до 30 дни, считано от дата на отказ от поръчка.

6.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, WWW.GUN-BG.COM си запазва правата да достави  стоката поръчана от потребителя в рамките на 30 календарни дни от датата която е съобщено за това,като всички транспортни разходи са за сметка на продавача . При не изпълнение на горепосоченото потребителя има право да поиска възстановяване на цялата заплатена сума за поръчката, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                               Време на доставки и техните цени ?

WWW.GUN-BG.COM е интернет магaзин и портал за частни обяви за цялата   територия    на        Европейски Съюз

  Люксембург   Ирландия   Дания   Австрия   Финландия   Белгия   Холандия   Великобритания   Германия   Швеция   Франция   Италия

  Испания   Гърция   Словения   Кипър   Малта   Португалия   Чехия

  Естония   Унгария   Словакия   Литва   Полша   Латвия   България

  Румъния

В рамките на тази територия  доставките ще се извършват от 3 до 10 работни дни ( нормално за 5 дни ) от датата на електронно потвърждение  от наша страна към поръчителя на посоченият имейл адрес за контакти .

 

Цената на доставка е 7.90 лв или 4.00 евро .

 

  В различни случаи оскъпяващи продукти цената за обемисти  товари  ще бъдете допълнително информирани от наша страна , след като вашата поръчка бъде оформена.

 

Всички частни обяви носят строго персонална отговорност тяхните податели за времето и начина на договаряне за доставка .

WWW.GUN-BG.COM си запазва правото да не влиза в дебати - спорове или посредничи между собственици на обяви .

 

Има ли магазин или друг търговски обект за пазаруване от WWW.GUN-BG.COM

 

Всички продукти в WWW.GUN-BG.COM са на склад в централна Европа – Aвстрия , други търговски обекти или дилъри на територията на България не са регистрирани .

 

Възможните начини на плащане?

 

Разплащане при доставка - Плащате вашата поръчка в брой, когато тя Ви бъде доставена от куриер.

(продукти над  100 евро и равностойноста в долари и лева се изисква 50% банков депозит)

 

Паричен превод - Заплащате стойността на поръчката в най-удобната за Вас банка, като използвате следните данни:

(От съображения за сигурност)

Банкова сметка ще получите на вашият и-мейл , след като поръчката ви бъде оформена окончателно с разходите за транспорт.

Всички правила са взаимствани от Български търговски закон и Европейски закон за търговия ! Този документ от 4 /четири страници/ урежда взаимоотнощенията между Клиент и Търговец .

„Bulgaria-1300” ltd                                                     Gun-Bg.com

 

С влизането си и използването на този сайт, декларирам, че съм се запознал(а) с правилата по-горе.

Продължи

VirtueMart Вашата количка съдържа
0 продукта
Bulgarian English German Greek Russian Serbian Spanish
  • slide 3
  • великден
  • 24mai
  • контеса
  • контеса1
  • РОНИ
  • РОНИ1
  • РОНИ2
  • РОНИ3

Официално представляваме за България - www.portaotticacontessa.it,www.Ior.ro,www.DDOptics.de,LEE,Visionking,Vector Optics,Pentaflex ! Нови продукти IOR 1.5-8х26,2-12x36,4-28x50,5.8-40x56,12-52x56 Eliminator.Най продавани:DDOptics 1.5-6x42,2.5-10x56,2.5-15x50,5-30x50,Тениска с два кубура 5,11

 

hiddenmenu
3 матрици за пистолет/револвер / 3 Die Set Pistol
Оптически Прицели arrow
ПРОМОЦИЯ !!!
Цена
134.40 Лева 168.00 Лева
Спестявате: 20.00%
Информация

производител : Lee Precision inc

Описание на продукта

 

Лий комплект за пистолети и револрвери включва изключителната матрица Crimp Die като за производство на фабрични боеприпаси но с подобрена прецизност и точност. Комплектът включва конвенционално вмъкване на  куршум и запечатване. Можете да изберете ъгъла на нагъване при запечатване които желаете. Също така включва стъпка за гилзата,матрица за отваряне гърлото всипване на барут в гилзата ,  хубава кутия за съхранение. Всеки комплект идва с писмено доживотна гаранция, и гаранция за точност или получавате парите си обратно !
 
Този комплект се препоръчва за сглобяване на боеприпаси за ловни и спортни цели, като готовите бояприпаси лесно  може да издържат на грубо боравене с огнестрелното оръжие и други тежки въздействия .
 
Всички Лий матрици са машинно усъвършенствани до възможно най-гладко покритие. Не бъркайте това с лак на повърхността , използвани от повечето производители. Лак просто прави блестяща повърхност. Повърхност на Лий матрици постепенно се изглажда до фин завършек без никакви вълни или неравности.
 
Ние гарантираме тези матрици са по-добри от всяка друга марка. Ако по някаква причина не сте 100% доволни - просто  ги върнете във фабриката с фактурата и ще заплатим разликата от това, което сте платили и цената на стоките на производителя по списък на матриците, които искате. Ние ще ги изпратим до вас с нашите благодарности .
 
http://leeprecision.com/cgi-data/instruct/2013LeeCatalog_web.pdf
 

Спецификация на продукта

 

Три матрици на цената на две !!!
 
25 ACP                        90568 S/O S/O   90002 90017
30 M1 Carbine           906263 906173 90494 90421 90135 90524 90207 90253
30 Luger                     90754 S/O 90175 90004 90023
30 Mauser                  90755 S/O 90086 90004 90023
7.62 Tokarev              90769 S/O 90086 90004 90023
32 ACP                        90622 90621 S/O 90524 90207
32 S & W                     90696 S/O 90521 90204
32 S & W Long           90624 90621 90490 90067 90169 90521 90204
32 H & R Mag             90809 90621 S/O 90067 90521 90204
32/20 90751               S/O 90851 90146 90523 90206
38/40 90761               S/O 90852 90001 90272
9mm Makarov            90176 S/O 90684 90004 90023
9mm Luger                90963 90509 90548 90580 90780 90860 90153 90004 90023 90254
357 Sig                       90270 S/O 90076 90004 90023
38 Short / Long Colt 90276 S/O 90518 90201
38 Colt NP                  90619 S/O 90518 90201
38 Super/38 ACP      90623 90619 90482 90780 90866 90217 90004 90023
380 Auto                     90625 90618 90492 90780 90867 90155 90521 90204
38 S & W                    90569 90619 S/O 90156 90518 90201
38 Special                  0 90964 90510 90530 90581 90781 90861 90157 90518 90201 90257
357 Magnum             0 90511 90530 90582 90781 90861 90158 90518 90201 90258
40 S & W                    0 90965 90799 S/O 90620 90782 90862 90154 90004 90023
10mm Auto                90566 S/O S/O 90782 90862 90127 90004 90023
41 Mag                        90628 90629 90630 90416 90159 90526 90209
44 Special                  0 90966 90516 90531 90583 90784 90863 90160 90528 90211
44 Mag                        90512 90531 90584 90784 90863 90161 90528 90211 90260
44 Russian                90293 90531 S/O 90863 90528 90211
44/40 90564              S/O 90854 90168 90001 90272
45 Colt                        90967 90514 90533 90586 90786 90865 90163 90528 90211 90263
45 ACP                       90968 90513 90532 90585 90785 90864 90162 90519 90202 90262
45 Auto Rim              90808 90532 90585 90785 90864 90199 90213
45 Schofield              90323 90532 S/O 90785 90864 90001 90272
400 Cor Bon             90430* S/O 90173 90519 90202
455 Web Mark II       90764 90533 S/O 90785 90865 90522 90205
45 Win Mag               90810 90532 90585 90785 90864 90520 90203
454 Casull                90795 90533 90586 90786 90865 90992 90528 90211
45 Gap                       90498 90532 90864 90224 90519 90202
460 S & W                 90344 90220 90001 90272
480 Ruger                 90499 90018 90522 90205
50 Action Express    90329 S/O 90528 90211
500 S&W Mag           90288 90019 90003 90200

Характеристики на продукта

Тегло  0.00 кг
Дължина  0.00 см
Широчина  0.00 см
Височина  0.00 см

 

Carbide Sizing Die Powder Through Expanding Die Bullet Seat & Feed Die Carbide Factory Crimp Die 
included in Deluxe Pistol 4-Die Set
altCarbide Sizing Die Powder Through Expanding Die Bullet Seating Die alt

 

още категории
Vector Optics
Vector Optics
(48)  артикула
Zeiss
Zeiss
(1)  артикула
Zeiss Hensoldt
Zeiss Hensoldt
(1)  артикула
Nikon
Nikon
(11)  артикула
LEUPOLD
LEUPOLD
(18)  артикула
Bushnell
Bushnell
(6)  артикула
EOTech
EOTech
(1)  артикула
Vortex
Vortex
(7)  артикула
Trijicon
Trijicon
(3)  артикула
Nightforce
Nightforce
(1)  артикула
Aimpoint
Aimpoint
(1)  артикула
Leica
Leica
(1)  артикула
Hawke
Hawke
(1)  артикула
Sightron
Sightron
(4)  артикула
Meopta
Meopta
(2)  артикула
Tasco SS
Tasco SS
(1)  артикула
Elcan
Elcan
(1)  артикула
BURRIS
BURRIS
(12)  артикула
IOR BUCURESTI
IOR BUCURESTI
(44)  артикула
Shepherd
Shepherd
(1)  артикула
U.S. OPTICS INC.
U.S. OPTICS INC.
(1)  артикула
ATN
ATN
(2)  артикула
Redfield
Redfield
(4)  артикула
PENTAFLEX
PENTAFLEX
(4)  артикула
Horus Vision
Horus Vision
(1)  артикула
DDoptics
DDoptics
(1)  артикула
March  Rifle Scope
March Rifle Scope
(1)  артикула
Visionking
Visionking
(15)  артикула
Su-optics
Su-optics
(8)  артикула

Последни артикули

Mastercard   Visa  

Продукти по категории в магазина
 
 
 
GUN-BG.COM е официален представител на следните марки за територията на България
наши партньори: списание Български ловец, клуб Шампионите Wing Chun , списание Ловът .
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
 
 
мерник, оптически, бързомер, пистолет, пушка, револвер, карабина, автомат, снайпер, въздушно оръжие, далекомер, обхват, бинокъл, нож , ловни, тактически, облекло, обувки, фенерче, белезници, патрон, Арсенал, целеви, спрей, палка, бронежилетка, слушалки, очила, стрелба, цев, армия, куршум, каска , електрошок, боеприпаси, Riflescopes, Gun, Red Dot, guns, Bulgaria, pistol, revolver, rifle, carbine, submachine-gun, sniper, combat, air, gas, range, broker, safety-vault, gun-workshop, grenade, bomb, mine, fireworks, scope, binocular, knife, hunting, tactical, garment, shoes, flashlight, handcuffs, cartridge, course, arsenal, target, spray, baton, body-armour, trade, headsets, over-and-under, goggles, shooting, barrel, army, bullet, helmet, shot, electroshock, side-by-side, ammunition