Правила за ползване

 

Правила

 

 

Правила за пазаруване и публикуване на обяви в сайта WWW.GUN-BG.COM

Уважаеми потребители, по-долу са посочени основните насоки и правила при регистрация, пазаруване и публикуване на обяви на нашата страница. Моля прочетете пълното съдържание внимателно, преди да изпращате запитване до нас.

Условия за ползване на уеб сайта WWW.GUN-BG.COM

Моля, внимателно се запознайте с условията за ползване!

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1.1. Потребителите на уеб порталът имат право да се възползват свободно от ресурсите на WWW.GUN-BG.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

1.2. Потребителите на WWW.GUN-BG.COM нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение от същия.

 

II. Политика на поверителност

 

2.1. Интернет магазина WWW.GUN-BG.COM се задължава да пази строго вашите лични данни за контакт или личната ви информация и гарантира , че същата няма да постъпи при трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не се изисква от закона, органите на МВР или специализираните власти , с изрични правомощия за това както и с необходимата надлежно подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

2.2. WWW.GUN-BG.COM не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на съобщения свързани с ваша поръчка или запитване.

 

III. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

 

3.1. Собственик на домейн името WWW.GUN-BG.COM e Петя Благоева Петрова  гр. София - 1000 Славейков 8 за контакти Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

3.2. Собствениците на домейнa имат право да променят цените по свое усмотрение и в свое лично решение по всяко време без да дължат предварително уведомление на потребителите си.

3.3. Подателя на запитването е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.

3.4. При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми платени от него.

 

IV. Цени на стоки и услуги в сайта

 

4.1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език.

4.2. Цената на стоките е изписана с включени всички налози,мита,акцизи,допълнителни данъци и т.н. на страниците за представяне на съответния продукт.

4.3. Таксата за доставка не е включена в цената на стоките.

4.4. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока посочен в ЗЗП чл.55 всички плащания се приемат като задатък.

4.5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

V. Отказ от съответен продукт

В зависимост от вида на закупения нов продукт, гаранционният срок може да бъде от един месец до тридесет години.

5. Оптични прицели и устройства с оптика и електроника.

 

5.1. Гаранционният срок за Gun-BG, оптично устройство, закупено от 1 / една / година до 2 / две / години за електрониката .

5.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, тя съдържа номера на документа на продажбата, печат и подпис на продавача и подписа на купувача.

5.3.Поради спецификата на установяването на правилният технически режим на работа на всеки оптически уред : Рекламация/връщане на оптически уред става единствено и лично в присъствието на купувача и продавача след извършването на полеви реален тест със стрелба със оръжието на клиента за което е закупена оптиката . Стрелбата се извършва от майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие с рег. номер 258-007 от GUN-BG като разходите по стрелбата като патрони и стрелбище са за сметка на GUN-BG . Стрелбата се извършва на стрелбищен комплекс Диана-Л находящ се във село Лозен . Купувача се задължава да осигури оръжието в технически изряден вид във предварително уговорения ден и час . Въз основа на проведената тест стрелба се констатира със протокол реалното техническо състояние на оптическия уред . Въз основа на този протокол се оценява оптическия уред .

5.4. Когато използвате гаранцията, собственикът, в допълнение към гаранционната карта, трябва да предостави заверено разрешение за носене и употреба на  оръжие от органите на МВР , документ за закупения уред .

5.5. Гаранцията/рекламация/връщане на продукта - не важи за:

Оптичеки уреди монтирани на оръжието от не - специалист оръжеен майстор по ремонта на огнестрелно оръжие .

- повредени, надраскани, подрязани , подбити или изкривени по време на монтажа и употребата.

- Липсващи части и механизми, свързани с работата на уреда.

- Козметични повреди от външната страна, както и нормално износване на механични компоненти, подложени на нормално / предписано / оперативно износване.

Втора ръка ръка

5.6. В случай на ремонт:

- ремонтът се извършва от сервиз - оторизиран от GUN-BG

- сервизът извършва обем от действия,  довеждащи уреда до степен на техническа годност и изправност

- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза

- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при повреди на оптическия уред , получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси

- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оптическия уред

- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оптическия уред .

- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оптическия уред.

- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока

- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица

- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него

- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

5.8. Максималният срок за ремонт е до 3 месеца  , при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

5.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оптическия уред .

 

6.1. Потребителят има право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 24 часа  считано от датата и часа на която  потребителя е получил поръчката в случай, че не е нарушавана целостта на опаковката им и са запазени във вида, в който сте ги получили.Конкретно продукта не е с разпечатана фабрична опаковка . Не е отварян за преглед във куриерска фирма за преглед . Всичко останало се зачита за употреба на продукта и се счита за използван по който вече текът гаранционни условия на производителя по спецификация .

6.2. Срокът в който отказаните продукти трябва да бъдат върнати е 10 работни дни, считано от датата на която потребителя е получил поръчката.

6.3. При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадена такава.

6.4. Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на потребителя.

6.5. При възтановяване на сума, заплатена за отказана поръчка, такста за доставката на продукта се приспада от общата сума, която ще бъде възтановена на потребителя.

6.6. В случай, че поръчката, която се отказва е  била използвана, стойността на използваните детаили ще бъде приспадната от общата сума, която ще бъде възстановена на потребителя.

6.7. Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възтановена на потребителя до 30 дни, считано от дата на отказ от поръчка.

6.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, WWW.GUN-BG.COM си запазва правата да достави  стоката поръчана от потребителя в рамките на 30 календарни дни от датата която е съобщено за това,като всички транспортни разходи са за сметка на продавача . При не изпълнение на горепосоченото потребителя има право да поиска възстановяване на цялата заплатена сума за поръчката, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                               Време на доставки и техните цени ?

WWW.GUN-BG.COM е интернет магaзин и портал за частни обяви за цялата   територия    на        Европейски Съюз

  Люксембург   Ирландия   Дания   Австрия   Финландия   Белгия   Холандия   Великобритания   Германия   Швеция   Франция   Италия

  Испания   Гърция   Словения   Кипър   Малта   Португалия   Чехия

  Естония   Унгария   Словакия   Литва   Полша   Латвия   България

  Румъния

В рамките на тази територия  доставките ще се извършват от 3 до 10 работни дни ( нормално за 5 дни ) от датата на електронно потвърждение  от наша страна към поръчителя на посоченият имейл адрес за контакти .

 

Цената на доставка е 7.90 лв или 4.00 евро .

 

  В различни случаи оскъпяващи продукти цената за обемисти  товари  ще бъдете допълнително информирани от наша страна , след като вашата поръчка бъде оформена.

 

Всички частни обяви носят строго персонална отговорност тяхните податели за времето и начина на договаряне за доставка .

WWW.GUN-BG.COM си запазва правото да не влиза в дебати - спорове или посредничи между собственици на обяви .

 

Има ли магазин или друг търговски обект за пазаруване от WWW.GUN-BG.COM

 

Всички продукти в WWW.GUN-BG.COM са на склад в централна Европа – Aвстрия , други търговски обекти или дилъри на територията на България не са регистрирани .

 

Възможните начини на плащане?

 

Разплащане при доставка - Плащате вашата поръчка в брой, когато тя Ви бъде доставена от куриер.

(продукти над  100 евро и равностойноста в долари и лева се изисква 50% банков депозит)

 

Паричен превод - Заплащате стойността на поръчката в най-удобната за Вас банка, като използвате следните данни:

(От съображения за сигурност)

Банкова сметка ще получите на вашият и-мейл , след като поръчката ви бъде оформена окончателно с разходите за транспорт.

Всички правила са взаимствани от Български търговски закон и Европейски закон за търговия ! Този документ от 4 /четири страници/ урежда взаимоотнощенията между Клиент и Търговец .

„Bulgaria-1300” ltd                                                     Gun-Bg.com

 

С влизането си и използването на този сайт, декларирам, че съм се запознал(а) с правилата по-горе.

Продължи

VirtueMart Вашата количка съдържа
0 продукта
Bulgarian English German Greek Russian Serbian Spanish
  • slide 3
  • великден
  • 24mai
  • контеса
  • контеса1
  • РОНИ
  • РОНИ1
  • РОНИ2
  • РОНИ3

Официално представляваме за България - www.portaotticacontessa.it,www.Ior.ro,www.DDOptics.de,LEE,Visionking,Vector Optics,Pentaflex ! Нови продукти IOR 1.5-8х26,2-12x36,4-28x50,5.8-40x56,12-52x56 Eliminator.Най продавани:DDOptics 1.5-6x42,2.5-10x56,2.5-15x50,5-30x50,Тениска с два кубура 5,11

 

hiddenmenu
Сборна Таблица Прицели Leupold PDF Печат Е-поща

 

         Сборна Таблица Прицели Leupold

 

Арт. №

Модел

Цвят

Прицелно Изображение

(кръст)

                                                                  LEUPOLD VX-7

63100

VX-7 1.5-6x24mm (30mm)

Satin

XT Duplex

63110

VX-7 1.5-6x24mm (30mm)

Satin

German #4

63105

VX-7 1.5-6x24mm (30mm)

Satin

Circle Dot

63120

VX-7 2.5-10x45mm (30mm)

Satin

XT Duplex

63130

VX-7 2.5-10x45mm (30mm)

Satin

German #4

63125

VX-7 2.5-10x45mm (30mm)

Satin

Boone & Crockett

63140

VX-7 3.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Satin

XT Duplex

63155

VX-7 3.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Satin

German #4

63145

VX-7 3.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Satin

Boone & Crockett

63150

VX-7 3.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Satin

Varmint Hunters

                                                                       Leupold VX-7L

63170

VX-7L 3.5-14x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

XT Duplex

63175

VX-7L 3.5-14x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

Boone & Crockett

63180

VX-7L 3.5-14x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

Varmint Hunters

63185

VX-7L 4.5-18x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

Fine Duplex

63190

VX-7L 4.5-18x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

Boone & Crockett

63195

VX-7L 4.5-18x56mm (34mm) Side Focus (w/PRW Rings)

Satin

Varmint Hunters

                                                                      Leupold VX-3

66360

VX-3  1.5-5x20mm

Gloss

Duplex

66365

VX-3  1.5-5x20mm

Gloss

Heavy Duplex

66370

VX-3  1.5-5x20mm

Matte

Duplex

66375

VX-3  1.5-5x20mm

Matte

Heavy Duplex

66380

VX-3  1.5-5x20mm

Matte

German #4

67830

VX-3  1.5-5x20mm (30mm)

Matte

Illum. Duplex

67835

VX-3  1.5-5x20mm (30mm) Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

67840

VX-3  1.5-5x20mm (30mm) Metric

Matte

Illum. Circle Dot

66385

VX-3  1.75-6x32mm

Matte

Duplex

66390

VX-3  1.75-6x32mm

Matte

Heavy Duplex

66330

VX-3  2.5-8x36mm

Gloss

Duplex

66335

VX-3  2.5-8x36mm

Gloss

Boone & Crockett

66340

VX-3  2.5-8x36mm

Matte

Duplex

66345

VX-3  2.5-8x36mm

Matte

Boone & Crockett

66350

VX-3  2.5-8x36mm

Silver

Duplex

66355

VX-3  2.5-8x36mm

Silver

Boone & Crockett

66125

VX-3  3.5-10x40mm

Gloss

Duplex

66105

VX-3  3.5-10x40mm

Gloss

Boone & Crockett

66090

VX-3  3.5-10x40mm

Matte

Duplex

66110

VX-3  3.5-10x40mm

Matte

Boone & Crockett

59260

VX-3  3.5-10x40mm CDS

Matte

Duplex

66095

VX-3  3.5-10x40mm

Silver

Duplex

66115

VX-3  3.5-10x40mm

Silver

Boone & Crockett

66255

VX-3  3.5-10x50mm

Gloss

Duplex

66260

VX-3  3.5-10x50mm

Gloss

Heavy Duplex

66265

VX-3  3.5-10x50mm

Gloss

Boone & Crockett

66270

VX-3  3.5-10x50mm

Matte

Duplex

66275

VX-3  3.5-10x50mm

Matte

Heavy Duplex

66280

VX-3  3.5-10x50mm

Matte

Boone & Crockett

67585

VX-3  3.5-10x50mm (30mm)

Matte

Illum. Duplex

67580

VX-3  3.5-10x50mm (30mm)

Matte

Illum. Boone & Crockett

67590

VX-3  3.5-10x50mm (30mm) Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66285

VX-3  3.5-10x50mm

Silver

Duplex

66290

VX-3  3.5-10x50mm

Silver

Boone & Crockett

66670

VX-3L  3.5-10x50mm

Matte

Duplex

66675

VX-3L  3.5-10x50mm

Matte

Boone & Crockett

59265

VX-3L  3.5-10x50mm CDS

Matte

Duplex

67415

VX-3L  3.5-10x50mm (30mm)

Matte

Illum. Duplex

67410

VX-3L  3.5-10x50mm (30mm)

Matte

Illum. Boone & Crockett

67420

VX-3L  3.5-10x50mm (30mm) Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66680

VX-3L  3.5-10x56mm

Matte

Duplex

66690

VX-3L  3.5-10x56mm

Matte

German #4

66685

VX-3L  3.5-10x56mm

Matte

Boone & Crockett

67865

VX-3L  3.5-10x56mm (30mm)

Matte

Illum. Duplex

67860

VX-3L  3.5-10x56mm (30mm)

Matte

Illum. Boone & Crockett

67870

VX-3L  3.5-10x56mm (30mm) Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66215

VX-3  4.5-14x40mm

Matte

Duplex

66225

VX-3  4.5-14x40mm

Matte

Boone & Crockett

66220

VX-3  4.5-14x40mm

Matte

Varmint Hunters

59270

VX-3  4.5-14x40mm CDS

Matte

Duplex

66230

VX-3  4.5-14x40mm

Silver

Duplex

66240

VX-3  4.5-14x40mm

Silver

Boone & Crockett

66235

VX-3  4.5-14x40mm

Silver

Varmint Hunters

66430

VX-3  4.5-14x40mm Adj. Obj.

Matte

Duplex

66435

VX-3  4.5-14x40mm Adj. Obj.

Matte

Fine Duplex

66445

VX-3  4.5-14x40mm Adj. Obj.

Matte

Boone & Crockett

66440

VX-3  4.5-14x40mm Adj. Obj.

Matte

Varmint Hunters

66395

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Gloss

Duplex

66405

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Gloss

Boone & Crockett

66400

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Gloss

Varmint Hunters

66410

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Duplex

66415

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Fine Duplex

66425

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Boone & Crockett

66420

VX-3  4.5-14x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Varmint Hunters

66295

VX-3  4.5-14x50mm

Matte

Duplex

66300

VX-3  4.5-14x50mm

Matte

Heavy Duplex

66310

VX-3  4.5-14x50mm

Matte

Boone & Crockett

66305

VX-3  4.5-14x50mm

Matte

Varmint Hunters

66315

VX-3  4.5-14x50mm

Silver

Duplex

66325

VX-3  4.5-14x50mm

Silver

Boone & Crockett

66320

VX-3  4.5-14x50mm

Silver

Varmint Hunters

66480

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Matte

Duplex

66490

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Matte

Boone & Crockett

66485

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Matte

Varmint Hunters

67850

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Matte

Illum. Fine Duplex

67845

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus

Matte

Illum. Boone & Crockett

67855

VX-3  4.5-14x50mm (30mm) Side Focus Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66600

VX-3  8.5-25x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Fine Duplex

66605

VX-3  8.5-25x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Target Dot

66610

VX-3  8.5-25x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Varmint Hunters

66550

VX-3  6.5-20x40mm Adj. Obj.

Matte

Fine Duplex

66555

VX-3  6.5-20x40mm Adj. Obj.

Matte

Target Dot

66560

VX-3  6.5-20x40mm Adj. Obj.

Matte

Varmint Hunters

66565

VX-3  6.5-20x40mm EFR Target

Matte

Fine Duplex

66570

VX-3  6.5-20x40mm EFR Target

Matte

Target Dot

66520

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Gloss

Fine Duplex

66525

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Gloss

Varmint Hunters

66530

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Fine Duplex

66535

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Matte

Varmint Hunters

66540

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Silver

Fine Duplex

66545

VX-3  6.5-20x40mm (30mm) Side Focus

Silver

Varmint Hunters

66575

VX-3  6.5-20x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Fine Duplex

66580

VX-3  6.5-20x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Target Dot

66585

VX-3  6.5-20x50mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Varmint Hunters

66590

VX-3  6.5-20x50mm (30mm) Side Focus Target

Silver

Fine Duplex

66595

VX-3  6.5-20x50mm (30mm) Side Focus Target

Silver

Varmint Hunters

                                                                    Leupold VX-3L

66695

VX-3L  4.5-14x50mm

Matte

Duplex

66700

VX-3L  4.5-14x50mm

Matte

Boone & Crockett

66705

VX-3L  4.5-14x50mm

Matte

Varmint Hunters

59275

VX-3L  4.5-14x50mm CDS

Matte

Duplex

67880

VX-3L  4.5-14x50mm (30mm)

Matte

Illum. Duplex

67875

VX-3L  4.5-14x50mm (30mm)

Matte

Illum. Boone & Crockett

67885

VX-3L  4.5-14x50mm (30mm) Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66710

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Duplex

66715

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Boone & Crockett

66720

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Varmint Hunters

67895

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Illum. Duplex

67890

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Illum. Boone & Crockett

67900

VX-3L  4.5-14x56mm (30mm) Side Focus Metric

Matte

Illum. German #4 Dot

66725

VX-3L  6.5-20x56mm (30mm) Side Focus

Matte

Fine Duplex

66735

VX-3L  6.5-20x56mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Target Dot

66730

VX-3L  6.5-20x56mm (30mm) Side Focus Target

Matte

Varmint Hunters

66740

VX-3L  6.5-20x56mm (30mm) Side Focus Target

Extreme Varmint

Varmint Hunters

                                                             Leupold VX-II

56700

VX-II 1-4x20mm

Matte

Duplex

56730

VX-II 2-7x33mm

Matte

Duplex

61270

VX-II 2-7x33mm

Matte

LR Duplex

56740

VX-II 2-7x33mm

Matte

Leupold Dot

56760

VX-II 3-9x40mm

Gloss

Duplex

56770

VX-II 3-9x40mm

Gloss

Heavy Duplex

56775

VX-II 3-9x40mm

Gloss

Wide Duplex

56780

VX-II 3-9x40mm

Matte

Duplex

56855

VX-II 3-9x40mm

Matte

Wide Duplex

61275

VX-II 3-9x40mm

Matte

LR Duplex

56790

VX-II 3-9x40mm

Matte

Leupold Dot

56830

VX-II 3-9x40mm

Matte

German #4

56850

VX-II 3-9x40mm

Silver

Duplex

56865

VX-II 3-9x40mm

Silver

Wide Duplex

56880

VX-II 3-9x50mm

Gloss

Duplex

56890

VX-II 3-9x50mm

Gloss

Heavy Duplex

56900

VX-II 3-9x50mm

Matte

Duplex

56910

VX-II 3-9x50mm

Matte

Heavy Duplex

56905

VX-II 3-9x50mm

Matte

Wide Duplex

61280

VX-II 3-9x50mm

Matte

LR Duplex

56940

VX-II 3-9x50mm

Matte

German #4

56950

VX-II 4-12x40mm Adj. Obj.

Matte

Fine Duplex

61285

VX-II 4-12x40mm Adj. Obj.

Matte

LR Duplex

56960

VX-II 4-12x40mm Adj. Obj.

Matte

Leupold Dot

57000

VX-II 4-12x40mm Adj. Obj.

Silver

Fine Duplex

58240

VX-II 4-12x50mm

Matte

Duplex

58290

VX-II 4-12x50mm

Matte

Heavy Duplex

61290

VX-II 4-12x50mm

Matte

LR Duplex

58245

VX-II 4-12x50mm

Silver

Duplex

57010

VX-II 6-18x40mm Adj. Obj.

Matte

Fine Duplex

61295

VX-II 6-18x40mm Adj. Obj.

Matte

LRV Duplex

57020

VX-II 6-18x40mm Adj. Obj.

Matte

Target Dot

57040

VX-II 6-18x40mm Adj. Obj. Target

Matte

Fine Duplex

57100

VX-II 6-18x40mm Adj. Obj. Target

Matte

Target Dot

                                                                 Leupold VX-I

53743

VX-I 2-7x33mm

Gloss

Duplex

56610

VX-I 2-7x33mm

Gloss

Wide Duplex

56550

VX-I 2-7x33mm

Matte

Duplex

56620

VX-I 2-7x33mm

Matte

Wide Duplex

61250

VX-I 2-7x33mm

Matte

LR Duplex

53801

VX-I 3-9x40mm

Gloss

Duplex

56630

VX-I 3-9x40mm

Gloss

Wide Duplex

56600

VX-I 3-9x40mm

Matte

Duplex

56640

VX-I 3-9x40mm

Matte

Wide Duplex

61255

VX-I 3-9x40mm

Matte

LR Duplex

60310

VX-I 3-9x40mm

Silver

Duplex

58220

VX-I 3-9x50mm

Gloss

Duplex

58230

VX-I 3-9x50mm

Gloss

Wide Duplex

58200

VX-I 3-9x50mm

Matte

Duplex

58210

VX-I 3-9x50mm

Matte

Wide Duplex

61260

VX-I 3-9x50mm

Matte

LR Duplex

53753

VX-I 4-12x40mm

Gloss

Duplex

56660

VX-I 4-12x40mm

Gloss

Wide Duplex

56650

VX-I 4-12x40mm

Matte

Duplex

56680

VX-I 4-12x40mm

Matte

Wide Duplex

61265

VX-I 4-12x40mm

Matte

LR Duplex

                                                  LEUPOLD Shotgun-Rifleman

56150

Rifleman 2-7x33mm

Matte

Wide Duplex

56160

Rifleman 3-9x40mm

Matte

Wide Duplex

66195

Rifleman 3-9x40mm QDMA

Matte

RBR

58160

Rifleman 3-9x50mm

Matte

Wide Duplex

56170

Rifleman 4-12x40mm

Matte

Wide Duplex

                                                     LEUPOLD DeltaPoint

65930

DeltaPoint Reflex Sight (All Mounts)

Matte

7.5 MOA Delta

59665

DeltaPoint Reflex Sight (Cross Slot Mount)

Matte

7.5 MOA Delta

66135

DeltaPoint Reflex Sight (All Mounts)

Matte

3.5 MOA Dot

67435

DeltaPoint Reflex Sight (Cross Slot Mount)

Matte

3.5 MOA Dot

                                                LEUPOLD FXLEUPOLD Shotgun

58720

FX-II Handgun 2x20mm

Gloss

Duplex

67820

FX-II Handgun 2x20mm

Matte

Duplex

58730

FX-II Handgun 2x20mm

Silver

Duplex

58740

FX-II Handgun 4x28mm

Gloss

Duplex

58750

FX-II Handgun 4x28mm

Matte

Duplex

58760

FX-II Handgun 4x28mm

Silver

Duplex

66615

VX-3 Handgun 2.5-8x32mm

Gloss

Duplex

67825

VX-3 Handgun 2.5-8x32mm

Matte

Duplex

66620

VX-3 Handgun 2.5-8x32mm

Silver

Duplex

63885

Prismatic Hunting 1x14mm

Matte

Illum. Circle Plex

66170

Prismatic Hunting 1x14mm

Matte

Illum. DCD

63895

Prismatic Hunting 1x14mm NWTF

Dark Earth

Illum. Circle Plex

66175

Prismatic Hunting 1x14mm

Dark Earth

Illum. DCD

58790

VX-I Shotgun/Muzzleloader 1-4x20mm

Matte

Heavy Duplex

63350

VX-I Shotgun/Muzzleloader 1-4x20mm NWTF

Dark Earth

Turkey Plex

61570

Rifleman Shotgun/Muzzleloader 2-7x33mm

Matte

Heavy Duplex

58800

VX-I Shotgun/Muzzleloader 2-7x33mm

Matte

Heavy Duplex

60340

VX-I Shotgun/Muzzleloader 2-7x33mm

Silver

Heavy Duplex

63355

VX-I Shotgun/Muzzleloader 2-7x33mm NWTF

Dark Earth

Turkey Plex

61580

Rifleman Shotgun/Muzzleloader 3-9x40mm

Matte

Heavy Duplex

61585

VX-I Shotgun/Muzzleloader 3-9x40mm

Matte

Heavy Duplex

65475

UltimateSlam 2-7x33mm

Matte

SA.B.R.

65510

UltimateSlam 2-7x33mm

Silver

SA.B.R.

65480

UltimateSlam 3-9x40mm

Matte

SA.B.R.

65485

UltimateSlam 3-9x40mm

Silver

SA.B.R.

58450

FX-II Ultralight 2.5x20mm

Matte

Wide Duplex

58460

FX-II Ultralight 2.5x20mm

Matte

Heavy Duplex

58670

FX-I Rimfire 4x28mm

Gloss

Fine Duplex

58680

FX-I Rimfire 4x28mm

Matte

Fine Duplex

58690

VX-I Rimfire 2-7x28mm

Gloss

Fine Duplex

58700

VX-I Rimfire 2-7x28mm

Matte

Fine Duplex

58470

VX-II Ultralight 2-7x28mm

Gloss

Duplex

63075

VX-II Ultralight 2-7x28mm

Gloss

LR Duplex

58500

VX-II Ultralight 3-9x33mm

Matte

Wide Duplex

63080

VX-II Ultralight 3-9x33mm

Matte

LR Duplex

58510

VX-II Ultralight 3-9x33mm

Silver

Duplex

58520

VX-II Ultralight 3-9x33mm EFR

Gloss

Duplex

58710

VX-II Rimfire 3-9x33mm EFR

Matte

Fine Duplex

53430

Competition Series 35x45mm

Matte

Tgt. Crosshair

                                                             Leupold Competition

53432

Competition Series 35x45mm

Matte

1/8 min. Target Dot

53434

Competition Series 40x45mm

Matte

Tgt. Crosshair

53436

Competition Series 40x45mm

Matte

1/8 min. Target Dot

53438

Competition Series 45x45mm

Matte

Tgt. Crosshair

53440

Competition Series 45x45mm

Matte

1/8 min. Target Dot

66845

FX-3 Silhouette 25x40mm Adj. Obj. Silhouette

Matte

3/8 min. Leupold Dot

66850

FX-3 Silhouette 25x40mm Adj. Obj. Silhouette

Matte

1/2 min. Leupold Dot

66855

FX-3 Silhouette 30x40mm Adj. Obj.

Matte

3/8 min. Leupold Dot

66860

FX-3 Silhouette 30x40mm Adj. Obj.

Matte

1/2 min. Leupold Dot

66825

FX-3 Competition Hunter 6x42mm Adj. Obj.

Matte

Target Dot

58810

FX-II Scout 2.5x28mm

Matte

Duplex

58820

FX-II Scout 2.5x28mm

Silver

Duplex

62230

FX-II Scout 2.5x28mm

Gun Metal Gray

Duplex

58530

FX-II 4x33mm

Gloss

Duplex

58550

FX-II 4x33mm

Matte

Wide Duplex

58560

FX-II 6x36mm

Gloss

Duplex

58830

FX-II 6x36mm

Matte

Wide Duplex

63085

FX-II 6x36mm

Matte

LR Duplex

66805

FX-3 6x42mm

Gloss

Duplex

66810

FX-3 6x42mm

Matte

Heavy Duplex

66815

FX-3 6x42mm

Matte

Wide Duplex

66820

FX-3 6x42mm

Matte

LR Duplex

66830

FX-3 12x40mm Adj. Obj. Target

Matte

Fine Duplex

66835

FX-3 12x40mm Adj. Obj. Target

Matte

LR Duplex

66840

FX-3 12x40mm Adj. Obj. Target

Matte

Leupold Dot

63300

Prismatic Tactical 1x14mm

Matte

Illum. Circle Plex

67670

Mark 4 CQ/T 1-3x14mm (incl. carrying handle mount)

Matte

Illum. Circle Dot

                                                       Leupold Mark AR (Mark-2)

67170

Mark AR 1.5-4x20mm

Matte

Duplex

67165

Mark AR 3-9x40mm T2

Matte

Duplex

67160

Mark AR 3-9x40mm T2

Matte

Mil Dot

67390

Mark AR 4-12x40mm Adj. Obj. T2

Matte

Fine Duplex

67395

Mark AR 4-12x40mm Adj. Obj. T2

Matte

Mil Dot

67400

Mark AR 6-18x40mm Adj. Obj. T1

Matte

Fine Duplex

67405

Mark AR 6-18x40mm Adj. Obj. T1

Matte

Mil Dot

                                                             Leupold Mark-4

59100

Mark 4 MR/T 1.5-5x20mm (one-inch)

Matte

SPR

67905

Mark 4 MR/T 1.5-5x20mm (30mm) M2

Matte

Illum. SPR

60205

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60210

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M1

Matte

TMR

67910

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M1

Matte

Illum. Mil Dot

67915

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M1

Matte

Illum. TMR

60160

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M2

Matte

Mil Dot

60180

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M2

Matte

TMR

67920

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M2

Matte

Illum. Mil Dot

67925

Mark 4 MR/T 2.5-8x36mm (30mm) M2

Matte

Illum. TMR

                                                                    Leupold Mark-4

52218

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Duplex

52128

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60020

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

TMR

67930

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Illum. Mil Dot

67935

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Illum. TMR

58850

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Front Focal Mil Dot

60030

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M1

Matte

Front Focal TMR

67940

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M2

Dark Earth

Illum. TMR

51182

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Duplex

51850

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Mil Dot

60025

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

TMR

67945

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Illum. Mil Dot

67950

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Illum. TMR

58860

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Front Focal Mil Dot

60035

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M3

Matte

Front Focal TMR

110080

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M5

Matte

Front Focal Mil Dot

110074

Mark 4 LR/T 3.5-10x40mm (30mm) M5

Matte

Front Focal TMR

56140

Mark 4 LR/T 4.5-14x40mm (30mm) Target

Matte

Duplex

56130

Mark 4 LR/T 4.5-14x40mm (30mm) Target

Matte

Mil Dot

54660

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Duplex

54560

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60005

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

TMR

67955

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Illum Mil Dot

67965

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Illum. TMR

67960

Mark 4 LR/T 4.5-14x50mm (30mm) M4

Matte

Illum Mil Dot

48431

Mark 4 LR/T 10x40mm (30mm) M1

Matte 

Mil Dot

60085

Mark 4 LR/T 10x40mm (30mm) M1

Matte

TMR

47638

Mark 4 LR/T 10x40mm (30mm) M3

Matte

Mil Dot

60090

Mark 4 LR/T 10x40mm (30mm) M3

Matte

TMR

50541

Mark 4 LR/T 16x40mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60095

Mark 4 LR/T 16x40mm (30mm) M1

Matte

TMR

54680

Mark 4 LR/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60080

Mark 4 LR/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

TMR

67970

Mark 4 LR/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

Illum Mil Dot

67975

Mark 4 LR/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

Illum. TMR

54690

Mark 4 LR/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

Mil Dot

60070

Mark 4 LR/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

TMR

67980

Mark 4 LR/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

Illum Mil Dot

67985

Mark 4 LR/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

Illum. TMR

67990

Mark 4 LR/T 8.5-25x50mm (30mm) M5

Matte

Illum. TMR

                                                                 Leupold Mark-4

65490

Mark 4 ER/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal Mil Dot

65495

Mark 4 ER/T 4.5-14x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal TMR

59345

Mark 4 ER/T 4.5-14x50mm (30mm) M3

Matte

Front Focal TMR

110081

Mark 4 ER/T 4.5-14x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal Mil Dot

110075

Mark 4 ER/T 4.5-14x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal TMR

64660

Mark 4 ER/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal Mil Dot

64665

Mark 4 ER/T 6.5-20x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal TMR

110082

Mark 4 ER/T 6.5-20x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal Mil Dot

110076

Mark 4 ER/T 6.5-20x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal TMR

63050

Mark 4 ER/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal Mil Dot

63055

Mark 4 ER/T 8.5-25x50mm (30mm) M1

Matte

Front Focal TMR

110083

Mark 4 ER/T 8.5-25x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal Mil Dot

110079

Mark 4 ER/T 8.5-25x50mm (30mm) M5

Matte

Front Focal TMR

                                                         Leupold European-30

54105

European-30 1.25-4x20mm (30mm)

Matte

Duplex

54110

European-30 1.25-4x20mm (30mm)

Matte

German #4

54115

European-30 2-7x33mm (30mm)

Matte

Duplex

54120

European-30 2-7x33mm (30mm)

Matte

German #4

54125

European-30 3-9x40mm (30mm)

Matte

Duplex

54130

European-30 3-9x40mm (30mm)

Matte

German #4

54135

European-30 3-9x50mm (30mm)

Matte

Duplex

53909

European-30 3-9x50mm (30mm)

Matte

German #4

54140

European-30 4-12x40mm (30mm)

Matte

Duplex

54145

European-30 4-12x40mm (30mm)

Matte

German #4

 

 
Последни артикули

Mastercard   Visa  

Продукти по категории в магазина
 
 
 
GUN-BG.COM е официален представител на следните марки за територията на България
наши партньори: списание Български ловец, клуб Шампионите Wing Chun , списание Ловът .
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
 
 
мерник, оптически, бързомер, пистолет, пушка, револвер, карабина, автомат, снайпер, въздушно оръжие, далекомер, обхват, бинокъл, нож , ловни, тактически, облекло, обувки, фенерче, белезници, патрон, Арсенал, целеви, спрей, палка, бронежилетка, слушалки, очила, стрелба, цев, армия, куршум, каска , електрошок, боеприпаси, Riflescopes, Gun, Red Dot, guns, Bulgaria, pistol, revolver, rifle, carbine, submachine-gun, sniper, combat, air, gas, range, broker, safety-vault, gun-workshop, grenade, bomb, mine, fireworks, scope, binocular, knife, hunting, tactical, garment, shoes, flashlight, handcuffs, cartridge, course, arsenal, target, spray, baton, body-armour, trade, headsets, over-and-under, goggles, shooting, barrel, army, bullet, helmet, shot, electroshock, side-by-side, ammunition