Правила за ползване

 

Правила

 

 

Правила за пазаруване и публикуване на обяви в сайта WWW.GUN-BG.COM

Уважаеми потребители, по-долу са посочени основните насоки и правила при регистрация, пазаруване и публикуване на обяви на нашата страница. Моля прочетете пълното съдържание внимателно, преди да изпращате запитване до нас.

Условия за ползване на уеб сайта WWW.GUN-BG.COM

Моля, внимателно се запознайте с условията за ползване!

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1.1. Потребителите на уеб порталът имат право да се възползват свободно от ресурсите на WWW.GUN-BG.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

1.2. Потребителите на WWW.GUN-BG.COM нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение от същия.

 

II. Политика на поверителност

 

2.1. Интернет магазина WWW.GUN-BG.COM се задължава да пази строго вашите лични данни за контакт или личната ви информация и гарантира , че същата няма да постъпи при трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не се изисква от закона, органите на МВР или специализираните власти , с изрични правомощия за това както и с необходимата надлежно подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

2.2. WWW.GUN-BG.COM не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на съобщения свързани с ваша поръчка или запитване.

 

III. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

 

3.1. Собственик на домейн името WWW.GUN-BG.COM e Петя Благоева Петрова  гр. София - 1000 Славейков 8 за контакти Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

3.2. Собствениците на домейнa имат право да променят цените по свое усмотрение и в свое лично решение по всяко време без да дължат предварително уведомление на потребителите си.

3.3. Подателя на запитването е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.

3.4. При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми платени от него.

 

IV. Цени на стоки и услуги в сайта

 

4.1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език.

4.2. Цената на стоките е изписана с включени всички налози,мита,акцизи,допълнителни данъци и т.н. на страниците за представяне на съответния продукт.

4.3. Таксата за доставка не е включена в цената на стоките.

4.4. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока посочен в ЗЗП чл.55 всички плащания се приемат като задатък.

4.5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

V. Отказ от съответен продукт

В зависимост от вида на закупения нов продукт, гаранционният срок може да бъде от един месец до тридесет години.

5. Оптични прицели и устройства с оптика и електроника.

 

5.1. Гаранционният срок за Gun-BG, оптично устройство, закупено от 1 / една / година до 2 / две / години за електрониката .

5.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, тя съдържа номера на документа на продажбата, печат и подпис на продавача и подписа на купувача.

5.3.Поради спецификата на установяването на правилният технически режим на работа на всеки оптически уред : Рекламация/връщане на оптически уред става единствено и лично в присъствието на купувача и продавача след извършването на полеви реален тест със стрелба със оръжието на клиента за което е закупена оптиката . Стрелбата се извършва от майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие с рег. номер 258-007 от GUN-BG като разходите по стрелбата като патрони и стрелбище са за сметка на GUN-BG . Стрелбата се извършва на стрелбищен комплекс Диана-Л находящ се във село Лозен . Купувача се задължава да осигури оръжието в технически изряден вид във предварително уговорения ден и час . Въз основа на проведената тест стрелба се констатира със протокол реалното техническо състояние на оптическия уред . Въз основа на този протокол се оценява оптическия уред .

5.4. Когато използвате гаранцията, собственикът, в допълнение към гаранционната карта, трябва да предостави заверено разрешение за носене и употреба на  оръжие от органите на МВР , документ за закупения уред .

5.5. Гаранцията/рекламация/връщане на продукта - не важи за:

Оптичеки уреди монтирани на оръжието от не - специалист оръжеен майстор по ремонта на огнестрелно оръжие .

- повредени, надраскани, подрязани , подбити или изкривени по време на монтажа и употребата.

- Липсващи части и механизми, свързани с работата на уреда.

- Козметични повреди от външната страна, както и нормално износване на механични компоненти, подложени на нормално / предписано / оперативно износване.

Втора ръка ръка

5.6. В случай на ремонт:

- ремонтът се извършва от сервиз - оторизиран от GUN-BG

- сервизът извършва обем от действия,  довеждащи уреда до степен на техническа годност и изправност

- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза

- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при повреди на оптическия уред , получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси

- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оптическия уред

- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оптическия уред .

- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оптическия уред.

- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока

- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица

- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него

- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

5.8. Максималният срок за ремонт е до 3 месеца  , при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

5.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оптическия уред .

 

6.1. Потребителят има право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 24 часа  считано от датата и часа на която  потребителя е получил поръчката в случай, че не е нарушавана целостта на опаковката им и са запазени във вида, в който сте ги получили.Конкретно продукта не е с разпечатана фабрична опаковка . Не е отварян за преглед във куриерска фирма за преглед . Всичко останало се зачита за употреба на продукта и се счита за използван по който вече текът гаранционни условия на производителя по спецификация .

6.2. Срокът в който отказаните продукти трябва да бъдат върнати е 10 работни дни, считано от датата на която потребителя е получил поръчката.

6.3. При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадена такава.

6.4. Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на потребителя.

6.5. При възтановяване на сума, заплатена за отказана поръчка, такста за доставката на продукта се приспада от общата сума, която ще бъде възтановена на потребителя.

6.6. В случай, че поръчката, която се отказва е  била използвана, стойността на използваните детаили ще бъде приспадната от общата сума, която ще бъде възстановена на потребителя.

6.7. Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възтановена на потребителя до 30 дни, считано от дата на отказ от поръчка.

6.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, WWW.GUN-BG.COM си запазва правата да достави  стоката поръчана от потребителя в рамките на 30 календарни дни от датата която е съобщено за това,като всички транспортни разходи са за сметка на продавача . При не изпълнение на горепосоченото потребителя има право да поиска възстановяване на цялата заплатена сума за поръчката, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                               Време на доставки и техните цени ?

WWW.GUN-BG.COM е интернет магaзин и портал за частни обяви за цялата   територия    на        Европейски Съюз

  Люксембург   Ирландия   Дания   Австрия   Финландия   Белгия   Холандия   Великобритания   Германия   Швеция   Франция   Италия

  Испания   Гърция   Словения   Кипър   Малта   Португалия   Чехия

  Естония   Унгария   Словакия   Литва   Полша   Латвия   България

  Румъния

В рамките на тази територия  доставките ще се извършват от 3 до 10 работни дни ( нормално за 5 дни ) от датата на електронно потвърждение  от наша страна към поръчителя на посоченият имейл адрес за контакти .

 

Цената на доставка е 7.90 лв или 4.00 евро .

 

  В различни случаи оскъпяващи продукти цената за обемисти  товари  ще бъдете допълнително информирани от наша страна , след като вашата поръчка бъде оформена.

 

Всички частни обяви носят строго персонална отговорност тяхните податели за времето и начина на договаряне за доставка .

WWW.GUN-BG.COM си запазва правото да не влиза в дебати - спорове или посредничи между собственици на обяви .

 

Има ли магазин или друг търговски обект за пазаруване от WWW.GUN-BG.COM

 

Всички продукти в WWW.GUN-BG.COM са на склад в централна Европа – Aвстрия , други търговски обекти или дилъри на територията на България не са регистрирани .

 

Възможните начини на плащане?

 

Разплащане при доставка - Плащате вашата поръчка в брой, когато тя Ви бъде доставена от куриер.

(продукти над  100 евро и равностойноста в долари и лева се изисква 50% банков депозит)

 

Паричен превод - Заплащате стойността на поръчката в най-удобната за Вас банка, като използвате следните данни:

(От съображения за сигурност)

Банкова сметка ще получите на вашият и-мейл , след като поръчката ви бъде оформена окончателно с разходите за транспорт.

Всички правила са взаимствани от Български търговски закон и Европейски закон за търговия ! Този документ от 4 /четири страници/ урежда взаимоотнощенията между Клиент и Търговец .

„Bulgaria-1300” ltd                                                     Gun-Bg.com

 

С влизането си и използването на този сайт, декларирам, че съм се запознал(а) с правилата по-горе.

Продължи

VirtueMart Вашата количка съдържа
0 продукта
Bulgarian English German Greek Russian Serbian Spanish
 • slide 3
 • великден
 • 24mai
 • контеса
 • контеса1
 • РОНИ
 • РОНИ1
 • РОНИ2
 • РОНИ3

Официално представляваме за България - www.portaotticacontessa.it,www.Ior.ro,www.DDOptics.de,LEE,Visionking,Vector Optics,Pentaflex ! Нови продукти IOR 1.5-8х26,2-12x36,4-28x50,5.8-40x56,12-52x56 Eliminator.Най продавани:DDOptics 1.5-6x42,2.5-10x56,2.5-15x50,5-30x50,Тениска с два кубура 5,11

 

hiddenmenu
Грешка: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Apophis 1-6x28 FFP / Compact 34mm
Оптически Прицели arrow Vector Optics arrow Оптика в първа фокална равнина 12.7x99 /First Focal Plane Riflescope .50 cal./ arrow
НА ФОКУС !!!
Цена
497.00 Лева

Информация

производител : Vector Optics
В наличност!

Описание на продукта

Този продукт е бестселар в продажбите с над 100 бр. от началото на 2011г. Поради тази причина ще остане трайно с ниска цена на Българския пазар !

От 2012г.-Apophis 1-6x28 FFP бе пуснат в производство и в ловен вариянт с нормални закрити барабани за корекция !

Vector Optics Apophis 1-6x28FFP Compact,34mm Riflescope

Vector Optics   оптически прицели със скала за прицелване във първа  фокална равнина (отпред)
FFP Кратко въведение: Най разпространени са оптически прицели  във втора фокална равнина (до окуляра) , тук  скалата на прицелване не се увеличава при варио увеличение от ниско към високо и остава  непроменена спрямо вече увеличената мишена , това  води до промяна на фокусирането .
Докато при скалата в първа фокална равнина (скалата увеличава своя размер съразмерно мишената , когато промените увеличението от ниско към високо ). Всяка система има своите предимства.

Предимството на  телеметричните  прицелни скали  (ползването им като далекомер скалата Mil-dot  и т.н.) е, че целта на изображението и разстоянието между точките остава постоянни , дори при смяна на увеличението . От краят  на миналият  век  тази система е широко използвана от военните сили на много страни .

Първa фокална равнина . Гравирано прицелно изображение директно върху предната леща . 34 mm моно тубос , супер компактен . Само  196 мм 7,7 инча, M4-62 Eteched кръст и Long Eye Relief , дълго прицелно разтояние, прицелване с две отворени очи в 1x Увеличение, Advantage приложение във военните и правоприлагащите органи.  Тактически Triple релси Уивър  пръстени ",елегантни капачки  Flip-Caps, зелено и червено осветяване на кръста , може да се използва като бързомер - Red Dot .

Предназначен за реални военни оръжейни системи и калибри,специално за 12.7x108 или 50 BMG.
Гаранция 10 години.

Внимание : Този прицел е с военна скала за прицелване в карабина М4,  и е под лицензионен режим в редица европейски държави като: Испания,Франция,Германия,Италия и др.

Моля проверете специално за вашата страна .НОСИТЕ ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ!!!

Спецификация на продукта

    Увеличение: 1-6x
    Обектив Dia: 28 мм
    Очнa леща Диа: 32mm
    Очно Дължина: 49,6 мм
    Изходния лъч: 4.6-15.0 mm
    Дължина: 196 mm (7,7 инча), Super Compact
    Тегло (нето): 510 грама (18,0 унция)
    Разстояние до зеницата: 89-14 мм (3.5-4.5 инча), дълго и облекчаващо прицелването
    Обсег (фута @ 100yds): 17.6-105.8
    Обсег (M @ 100M): 5.9-35.3
    Обсег (@ 100yds) :3.4-20 °
    Num на обектива: 14
    Оптика Покритие: Напълно мулти покритие на лещите , кристално ясно shapr
    Parallax: ± 0.25
    Визирен кръст: Първи (Front) Фокусно план за M4-62 Range Гравиран Тактически директно върху лещата Визирен      кръст
    корекция по вертикалата: ± 200 MOA
    корекция по хоризонта : ± 200 MOA
    5 нива зелено и червено система за  осветление
    30 мм Hammer-авио алуминий 6440 еднотръбна изработка
    Издръжлив на удари (хиляда грама), Вода Доказано устойчив (на 300 мм и 54 ст.) (налягане под азот )
    Висока трайност алуминиева сплав в черен красив мат   
    Корекция 1/2 MOA за клик , с отчетлив звук при  кликвания за по-голяма точност.
    окуляра Бързо фокус на обектива регулиране (диоптър от -3 до 2)
    Безплатен монтаж : един чифт 34 mm тактически , Flip-Caps елегантни капачки
    Vector Оптика и произведени в Китай под строг контрол на качеството на USA

Warning: This target is a military scale targeting in M4 carbine, and is under the licensing regime in several European countries like: Spain, France, Germany, Italy and others.
Тест от америка-http://www.calguns.net
Please check your particular country. ARE PERSONAL RESPONSIBILITY!

Характеристики на продукта

Тегло  0.00 кг
Дължина  0.00 см
Широчина  0.00 см
Височина  0.00 см

FFP Brief Introduction: Most scopes have the reticle fitted in the second focal plane (near the eyepiece). While, presently it has always been the practice to fit the reticle in the first focal plane (the reticle increases its size when change the magnification from low to high). Each system has its advantages.

The advantage with telemetric reticles (like rangefinder & Mil-dot etc) is that the target image and distance between dots remains constant even when changing magnification. It is the system that is widely used by the TOP military suppliers now.

First Focal Plane Etched Glass Reticle, 34mm Monotube, Super Compact Only in 196mm 7.7 inch, M4-62 Eteched Glass Reticle, Long Eye Relief, Two Eyes Open at 1x Magnification, Advantage in Military and Law Enforcement. w/ Tactical Triple Rails Weaver Mount Rings, Flip-up Caps, Green and Red Side Illumination and Can be Used as Magnifier for Red Dot Scope.

 • Code: SCFF-07 Apophis
 • Magnification: 1-6x
 • Objective Lens Dia: 28mm
 • Ocular Lens Dia: 32mm
 • Ocular Length: 49.6mm
 • Exit Pupil: 4.6-15.0 mm
 • Length: 196mm (7.7 inch), Super Compact
 • Weight (net): 510g (18.0 ounce)
 • Eye Relief: 89-14 mm (3.5-4.5 Inch), long eye relief
 • Field of View (ft@100yds): 17.6-105.8
 • Field of View (M@ 100M): 5.9-35.3
 • Field of View (@100yds):3.4-20°
 • Num of Lens: 14
 • Optics Coating: Fully-multi coated crystal shapr clear 
 • Parallax: ± 0.25
 • Reticle: First (Front) Focal Plan M4-62 Range Etched Tactical Glass Reticle
 • Elevation Range: ± 200 MOA
 • Windage Range: ± 200 MOA
 • 5 levels green and red brightness illumination system
 • 30mm Hammer-forged Monotube
 • Shock proof (1000g), Water Proof (at 300mmand 54 degree) and Fog Proof (Nitrogen Purged)
 • High-durability aluminum alloy in black matte and beautiful complement
 • Feature 1/2 M.O.A direct finger windage and elevation turrets adjustments with audible clicks for greater precision.
 • Fast focus eyepiece at olucar lens adjustment (diopter from -3 to 2)
 • Free Fitting involved: one pair of 34mm tactical triple rails weaver Mount, Flip-up Caps and Fine Package.
 • Vector Optics and made in China under our strict quality control USA

 

 

Последни артикули

Mastercard   Visa  

Продукти по категории в магазина
 
 
 
GUN-BG.COM е официален представител на следните марки за територията на България
наши партньори: списание Български ловец, клуб Шампионите Wing Chun , списание Ловът .
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
 
 
мерник, оптически, бързомер, пистолет, пушка, револвер, карабина, автомат, снайпер, въздушно оръжие, далекомер, обхват, бинокъл, нож , ловни, тактически, облекло, обувки, фенерче, белезници, патрон, Арсенал, целеви, спрей, палка, бронежилетка, слушалки, очила, стрелба, цев, армия, куршум, каска , електрошок, боеприпаси, Riflescopes, Gun, Red Dot, guns, Bulgaria, pistol, revolver, rifle, carbine, submachine-gun, sniper, combat, air, gas, range, broker, safety-vault, gun-workshop, grenade, bomb, mine, fireworks, scope, binocular, knife, hunting, tactical, garment, shoes, flashlight, handcuffs, cartridge, course, arsenal, target, spray, baton, body-armour, trade, headsets, over-and-under, goggles, shooting, barrel, army, bullet, helmet, shot, electroshock, side-by-side, ammunition