Правила за ползване

 

Правила

 

 

Правила за пазаруване и публикуване на обяви в сайта WWW.GUN-BG.COM

Уважаеми потребители, по-долу са посочени основните насоки и правила при регистрация, пазаруване и публикуване на обяви на нашата страница. Моля прочетете пълното съдържание внимателно, преди да изпращате запитване до нас.

Условия за ползване на уеб сайта WWW.GUN-BG.COM

Моля, внимателно се запознайте с условията за ползване!

Използвайки този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията по-долу.

I. Правила за използване на уеб сайта

1.1. Потребителите на уеб порталът имат право да се възползват свободно от ресурсите на WWW.GUN-BG.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите условия и други общовалидни ограничения.

1.2. Потребителите на WWW.GUN-BG.COM нямат право да разпространяват или ползват текстове, картини, образи, имена или части от сайта, без изрично разрешение от същия.

 

II. Политика на поверителност

 

2.1. Интернет магазина WWW.GUN-BG.COM се задължава да пази строго вашите лични данни за контакт или личната ви информация и гарантира , че същата няма да постъпи при трети страни под какъвто и да е претекст, освен ако това не се изисква от закона, органите на МВР или специализираните власти , с изрични правомощия за това както и с необходимата надлежно подписана и подпечатана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

2.2. WWW.GUN-BG.COM не изпраща нежелани съобщения по електронната поща, с изключение на съобщения свързани с ваша поръчка или запитване.

 

III. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите /ЗЗП/

 

3.1. Собственик на домейн името WWW.GUN-BG.COM e Петя Благоева Петрова  гр. София - 1000 Славейков 8 за контакти Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

3.2. Собствениците на домейнa имат право да променят цените по свое усмотрение и в свое лично решение по всяко време без да дължат предварително уведомление на потребителите си.

3.3. Подателя на запитването е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на избора на стоката/стоките и доставката към нея.

3.4. При допуснати технически, правописни, софтуерни и други грешки в сайта, си запазваме правото да откажем изпълнението на поръчка и не дължим обезщетение или уведомление по никакъв начин на потребителя, освен ако не се налага да му възстановим суми платени от него.

 

IV. Цени на стоки и услуги в сайта

 

4.1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт на български език.

4.2. Цената на стоките е изписана с включени всички налози,мита,акцизи,допълнителни данъци и т.н. на страниците за представяне на съответния продукт.

4.3. Таксата за доставка не е включена в цената на стоките.

4.4. Съобразно ЗЗП чл.53 до изтичане на срока посочен в ЗЗП чл.55 всички плащания се приемат като задатък.

4.5. Заплащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

 

V. Отказ от съответен продукт

В зависимост от вида на закупения нов продукт, гаранционният срок може да бъде от един месец до тридесет години.

5. Оптични прицели и устройства с оптика и електроника.

 

5.1. Гаранционният срок за Gun-BG, оптично устройство, закупено от 1 / една / година до 2 / две / години за електрониката .

5.2. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, тя съдържа номера на документа на продажбата, печат и подпис на продавача и подписа на купувача.

5.3.Поради спецификата на установяването на правилният технически режим на работа на всеки оптически уред : Рекламация/връщане на оптически уред става единствено и лично в присъствието на купувача и продавача след извършването на полеви реален тест със стрелба със оръжието на клиента за което е закупена оптиката . Стрелбата се извършва от майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие с рег. номер 258-007 от GUN-BG като разходите по стрелбата като патрони и стрелбище са за сметка на GUN-BG . Стрелбата се извършва на стрелбищен комплекс Диана-Л находящ се във село Лозен . Купувача се задължава да осигури оръжието в технически изряден вид във предварително уговорения ден и час . Въз основа на проведената тест стрелба се констатира със протокол реалното техническо състояние на оптическия уред . Въз основа на този протокол се оценява оптическия уред .

5.4. Когато използвате гаранцията, собственикът, в допълнение към гаранционната карта, трябва да предостави заверено разрешение за носене и употреба на  оръжие от органите на МВР , документ за закупения уред .

5.5. Гаранцията/рекламация/връщане на продукта - не важи за:

Оптичеки уреди монтирани на оръжието от не - специалист оръжеен майстор по ремонта на огнестрелно оръжие .

- повредени, надраскани, подрязани , подбити или изкривени по време на монтажа и употребата.

- Липсващи части и механизми, свързани с работата на уреда.

- Козметични повреди от външната страна, както и нормално износване на механични компоненти, подложени на нормално / предписано / оперативно износване.

Втора ръка ръка

5.6. В случай на ремонт:

- ремонтът се извършва от сервиз - оторизиран от GUN-BG

- сервизът извършва обем от действия,  довеждащи уреда до степен на техническа годност и изправност

- гаранционният срок не тече по време на престоя на оръжието в сервиза

- вносителят и сервиза не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката и престоя й в сервиза

- в случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5.7. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- при повреди на оптическия уред , получени вследствие на неизправни, ръчно снарядени, нетипични или нестандартни за обозначения калибър боеприпаси

- когато липсват части, възли и механизми, участващи в режима на работа и функциониране на оптическия уред

- когато повредата е получена вследствие на неправилно сглобяване на оптическия уред .

- когато не са спазени указанията за съхранение, сглобяване и експлоатация, посочени в ръководството на оптическия уред.

- когато има несъответствие между данните в документите и самата стока

- когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица

- когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно твърдо тяло в цевта на оръжието, под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за него

- когато дефекта е вследствие на сътресения, удари и механични претоварвания, получени вследствие на транспорт, небрежно отношение или природни бедствия или други причини при форсмажорни обстоятелства.

5.8. Максималният срок за ремонт е до 3 месеца  , при условие, че са налице необходимите за него резервни части, възли и детайли. При нужда от замяна на части, възли и детайли, които е необходимо да се поръчат от чужбина, ремонтът се извършва след доставката им.

5.9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на оптическия уред .

 

6.1. Потребителят има право да се откажете от поръчаните продукти в срок от 24 часа  считано от датата и часа на която  потребителя е получил поръчката в случай, че не е нарушавана целостта на опаковката им и са запазени във вида, в който сте ги получили.Конкретно продукта не е с разпечатана фабрична опаковка . Не е отварян за преглед във куриерска фирма за преглед . Всичко останало се зачита за употреба на продукта и се счита за използван по който вече текът гаранционни условия на производителя по спецификация .

6.2. Срокът в който отказаните продукти трябва да бъдат върнати е 10 работни дни, считано от датата на която потребителя е получил поръчката.

6.3. При отказ и връщане на продукт, същият трябва да бъде придружен с касов бон и данъчна фактура, ако има издадена такава.

6.4. Транспортните разходи по връщането на отказан продукт са за сметка на потребителя.

6.5. При възтановяване на сума, заплатена за отказана поръчка, такста за доставката на продукта се приспада от общата сума, която ще бъде възтановена на потребителя.

6.6. В случай, че поръчката, която се отказва е  била използвана, стойността на използваните детаили ще бъде приспадната от общата сума, която ще бъде възстановена на потребителя.

6.7. Заплатената сума за отказана поръчка ще бъде възтановена на потребителя до 30 дни, считано от дата на отказ от поръчка.

6.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, WWW.GUN-BG.COM си запазва правата да достави  стоката поръчана от потребителя в рамките на 30 календарни дни от датата която е съобщено за това,като всички транспортни разходи са за сметка на продавача . При не изпълнение на горепосоченото потребителя има право да поиска възстановяване на цялата заплатена сума за поръчката, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП.

 

                               Време на доставки и техните цени ?

WWW.GUN-BG.COM е интернет магaзин и портал за частни обяви за цялата   територия    на        Европейски Съюз

  Люксембург   Ирландия   Дания   Австрия   Финландия   Белгия   Холандия   Великобритания   Германия   Швеция   Франция   Италия

  Испания   Гърция   Словения   Кипър   Малта   Португалия   Чехия

  Естония   Унгария   Словакия   Литва   Полша   Латвия   България

  Румъния

В рамките на тази територия  доставките ще се извършват от 3 до 10 работни дни ( нормално за 5 дни ) от датата на електронно потвърждение  от наша страна към поръчителя на посоченият имейл адрес за контакти .

 

Цената на доставка е 7.90 лв или 4.00 евро .

 

  В различни случаи оскъпяващи продукти цената за обемисти  товари  ще бъдете допълнително информирани от наша страна , след като вашата поръчка бъде оформена.

 

Всички частни обяви носят строго персонална отговорност тяхните податели за времето и начина на договаряне за доставка .

WWW.GUN-BG.COM си запазва правото да не влиза в дебати - спорове или посредничи между собственици на обяви .

 

Има ли магазин или друг търговски обект за пазаруване от WWW.GUN-BG.COM

 

Всички продукти в WWW.GUN-BG.COM са на склад в централна Европа – Aвстрия , други търговски обекти или дилъри на територията на България не са регистрирани .

 

Възможните начини на плащане?

 

Разплащане при доставка - Плащате вашата поръчка в брой, когато тя Ви бъде доставена от куриер.

(продукти над  100 евро и равностойноста в долари и лева се изисква 50% банков депозит)

 

Паричен превод - Заплащате стойността на поръчката в най-удобната за Вас банка, като използвате следните данни:

(От съображения за сигурност)

Банкова сметка ще получите на вашият и-мейл , след като поръчката ви бъде оформена окончателно с разходите за транспорт.

Всички правила са взаимствани от Български търговски закон и Европейски закон за търговия ! Този документ от 4 /четири страници/ урежда взаимоотнощенията между Клиент и Търговец .

„Bulgaria-1300” ltd                                                     Gun-Bg.com

 

С влизането си и използването на този сайт, декларирам, че съм се запознал(а) с правилата по-горе.

Продължи

Bulgarian English German Greek Russian Serbian Spanish

 www.portaotticacontessa.it,www.Ior.ro,www.DDOptics.de,LEE,Vector Optics !  IOR 1.5-8х26,2-12x36,4-28x50,5.8-40x56,12-52x56 Eliminator.:DDOptics 1.5-6x42,2.5-10x56,2.5-15x50,5-30x50

 

hiddenmenu
КАМЕРА ЗА ЛОВ с MMS / мод.2015 г.LTL 5210-M
Камери arrow
НА ФОКУС !!!
Цена
495.00 Лева

Информация

производител : Lampa Energy Ltd.
:

Описание на продукта

Новата за (2015 г.) LTL 5210-М (+външна антена) e с вграден GSM апарат,който всеки от вас притежава .Той просто ще ви изпрати SMS,MMS или E-MEIL .Друго всичко е добре познато от вече доказалите се долу описани модели и опции .  Ловна камера с три нови функций .Снабдена с  12 мегапиксела матрица която значително повишава качеството на снимките. Нов допълнителен режим на работа,в една сесия първо заснема снимки-фотоапарат - и веднага видео-филм”.Допълнителна функция за приближаване на образа с цифрово увеличение на снимката .Останалите  функции на камерата са идентични с модела 2013 LTL 5210. Камера е толкова малка , че спокойно може да се ползва като скрита камера ! Останалите алтернативи и качества са описани по долу .Нововъведение на камера мод. 2014 г. тя притежава външна антена усилвател която силно усилва мобилния сигнал в планината.Основна гаранция 12 месеца .

495.00 лв. две години гаранция .

560.00 три години гаранция.

600.00 лв. пет години гаранция +  Подаръци - алкални батерии,SD-карта 8 gb и специален колан за монтаж.

 1. Матрица -  5 Мега пиксела CMOS цветна
 2. Максимален размер на пикселите - 2560x1920
 3. Обектив - F=3.1; FOV=52°; Auto IR-cut-remove
 4. Инфрачервена подсветка ,( IR )  -     20 м. обхват
 5. TFT дисплей 48x35.69mm (2.36");480(RGB)*234DOT; 16.7M цветен
 6. Работни бутони  -  6 броя                                             
 7. SD карта - от 8MB до 16GB
 8. Размер на образа    -       5MP = 2560x1920; 3MP = 2048x1536 12MP=4032x3024 опции
 9. Видео размер   -   640x480: 20fps; 320x240: 20fps
 10. PIR чувствителност    -  с 3 нива на       High/Normal/Low (Висока/Нормална/Ниска)
 11. PIR разстояние    -   20 м +25°C в нормално ниво
 12. Ъгъл на PIR сензор   -  Левият и десният ъгъл на двата сензора е 100°;градуса
 13. Работоспособност          -     Ден/Нощ
 14. Време на задействане     -  1 секунда
 15. Периодични контролни снимки     -  0 сек. до 24 часа
 16. Интервал на време на задействане        -    0 сек.. - 60 мин. с възможност за настройка
 17. Режим на брои  снимки в една серия   -  1~3
 18. Видео дължина на всяка серия   -   между 1сек. до 60 сек. с възможност за промяна
 19. Времеви отпечатък   -   по избор On /Off (Вкл./Изкл.)
 20. Отпечатък фаза на луна    -  да
 21. Отпечатък за температурата       -    да
 22. Парола при стартиране        -   4 защитни цифри
 23. Захранване 4xAA , могат да бъдат добавени 8XAА
 24. Консумация при режим на готовност       -      0.4mA - stand by   
 25. Време на работна способност без прекъсване   -   stand by 3~6 месеца 4xAA~8XAA
 26. Автоматично изключване (в режим на готовност)  -   след 2 минути пълен покои   
 27. Консумация   150mA , допълнително 500mA при активация на подсветката вечер IR,LED  Аларма           -        При ниско напрежение на батериите 4.2~4.3V
 28. Интерфейс    -    TV изход, USB; SD слот ; 6V DC външно захранване
 29. Работна температура    -     -20 -~+70°C
 30. Работоспособност в среда на  влажност        -     5% - 95%
 31. водоустойчивост           -         IP54
 32. Удължена гаранция и сервиз до : 5 години  .
 33. Сертификат за качество :  FCC, CE, RoHS
 34. 4 -10 бр. -8%,11-20 бр. -10% за повече по договаряне      

https://www.youtube.com/watch?v=nPo57J66Uv4

https://www.clevergadgets.co.uk/products/stealth-compact-digital-trail-scouting-hunting-camera#

https://www.youtube.com/watch?v=7HETH4Zf_NE&feature=related

Спецификация на продукта

Image Sensor 5 Mega Pixels Color CMOS
Maximum Pixel Size 2560x1920
Lens F=3.1; FOV=52°; Auto IR-Cut
IR-Flashlight 65 Feet/20 Meters
TFT Display Screen 48x35.69mm (2.36");480(RGB)*234DOT; 16.7M color
Operation Keypad 6 keys
Memory SD Card (8MB ~16GB)
Picture Size 5MP = 2560x1920; (3MP=2048x1536 12MP=4032x3024 optional)
Video Size 640x480: 20fps; 320x240: 20fps
PIR Sensitivity PIR with 3 sensitivity levels: High/Normal/Low
PIR Sensing Distance 65ft/20m(Below +25°C/+77°F at the Normal Level)
Preparation PIR  Sensing  Angle Left and right light beams form an angle of 100° Each lens covers 10°(Can be set Off)
Shot PIR Sensing Angle 35°
Operation Mode Day/Night
Trigger Time 1 Second(When using the 2G SD card)
Triggering Interval 0sec. - 60min. Programmable
Shooting Numbers 1~3
Video Length 1-60sec.  Programmable
Time Stamp On /Off
Timer On /Off  Time Lapse Programmable
Password 4 Protection Numbers
Device Serial No. 4 Digits Set by Yourself
Periodic Shot 1 Second~24Hours
Power Supply 4xAA,Can add to 8XAA(Need the additional battery box)
Stand-by Current  0.4mA
Stand-by Time 3-6 Months(4xAA-8XAA)
Auto Power Off Auto power off in 2 minutes while no keypad controlling
Power Consumption 150mA (+500mA when IR LED lights up)
Low Battery Alarm 4.2~4.3V
Interface TV out (NTSC); USB; SD Card Holder; 6V DC External
Fix Method Belt, Tripod Nail
Waterproof IP54
Operation Temperature -30 ~+70°C/-22~+158°F
Operation Humidity 5% ~ 95%
Certificate FCC & CE & RoHS

 

Характеристики на продукта

Тегло  0.00 кг
Дължина  0.00 см
Широчина  0.00 см
Височина  0.00 см
още категории
MOULTRIE Trail Camera
MOULTRIE Trail Camera
(6)  артикула

Последно променен: 19/06/24
Обяви по категории
Последно видяхте
 
 
 
GUN-BG.COM
наши партньори: списание Български ловец, клуб Шампионите Wing Chun , списание Ловът .
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
 
 
мерник, оптически, бързомер, пистолет, пушка, револвер, карабина, автомат, снайпер, въздушно оръжие, далекомер, обхват, бинокъл, нож , ловни, тактически, облекло, обувки, фенерче, белезници, патрон, Арсенал, целеви, спрей, палка, бронежилетка, слушалки, очила, стрелба, цев, армия, куршум, каска , електрошок, боеприпаси, Riflescopes, Gun, Red Dot, guns, Bulgaria, pistol, revolver, rifle, carbine, submachine-gun, sniper, combat, air, gas, range, broker, safety-vault, gun-workshop, grenade, bomb, mine, fireworks, scope, binocular, knife, hunting, tactical, garment, shoes, flashlight, handcuffs, cartridge, course, arsenal, target, spray, baton, body-armour, trade, headsets, over-and-under, goggles, shooting, barrel, army, bullet, helmet, shot, electroshock, side-by-side, ammunition